Закрите акціонерне товариство депозитарнно-клірингова компанія „Український реєстратор”, створене 12 серпня 1996 року, здійснює свою діяльність відповідно до Статуту.

   Компанія „Український реєстратор” розпочала свою професійну діяльність як незалежний реєстратор з моменту отримання Дозволу на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів №98-Р від 03 жовтня 1996 року, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для продовження діяльності отримувались ліцензії на право здійснення дільності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів: №200 від 05.08.1999 року, серії АА №241370 від 15.10.2001 року, серії АА №558007 від 03.10.2002 року, серії АА №770139 від 06.05.2004 року, серії АБ №293272 від 04.10.2005 року, серії АВ №318044 від 14.02.2008 року, на підставі якої і здійснює зараз свою професійну діяльність „Український реєстратор”.

    На сьогодення досвід роботи компанії „Український реєстратор” на ринку цінних паперів складає дванадцять років. Згідно рейтингу Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) компанія входить в десятку кращих реєстраторів України. „Український реєстратор” є членом ПАРД I рівня, визнаний легальним учасником ринку цінних паперів згідно Свідоцтва №180121.

    З кожним роком діяльності компанії невпинно зростає кількість Емітентів цінних паперів, з якими укладаються угоди на формування та ведення реєтру власників іменних цінних паперів. На даний момент „Український реєстратор” здійснює ведення реєстрів власників понад 130 акціонерних товариств України, зокрема, три стратегічно важливих для економіки Держави.

   Ведення системи реєстрів власників акціонерних товариств вимагає дотримання багатьох важливих базових принципів, одним з яких є фаховість Реєстратора щодо дотримання збереження конфіденційності інформації та чіткого, вчасного оперування обліком завдяки забезпеченню відповідними системними програмними продуктами, сучасною оргтехнікою та фаховістю працівників. „Український реєстратор” в повсякденній діяльності застосовує програмне забезпечення, яке розроблене у відповідності до нормативних актів ДКЦПФР, має зручний інтерфейс, дозволяє виконувати повний спектр операцій з реєстром, має всі можливості для проведення загальних зборів (в т.ч. з електронним підрахунком голосів з застосуванням штрих-кодової технології), нарахування та виплати дивідендів (у взаємодії з системою Укрпошти), електронну взаємодію з Депозитарієм, постійно вдосконалюється.

   „Український реєстратор” відповідає всім аспектам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів. В компанії (по суті, як банківській установі) існують високі вимоги до персоналу та приміщень (в наявності архів, сховище, обладнані згідно вимог Державної служби охорони), а також 5 сертифікованих фахівців з питань ведення реєстів власників іменних цінних паперів, сертифікований фахівець з питань здійснення фінансового моніторингу при веденні реєстрів влаників іменних цінних паперів.

   Крім ведення реєстрів власників „Український реєстратор” надає широкий спектр додаткових послуг, зокрема, таких як подання нерегулярної інформації (виникнення пакету акцій 10%, особлива інформація тощо) та регулярної інформації (квартальні та річні звіти акціонерних товариств) у ДКЦПФР, програмне забезпечення яких постійно змінюється, юридичне обслуговування, професійні поради, вчасні консультації на динамічні зміни законодавства, що торкаються фінансово-господарської діяльності та звітності акціонерних товариств та інше.

ми